Πλήρης ετήσιος

γυναικολογικός έλεγχος.

Ο πλήρης ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος βοηθά στην πρώιμη διάγνωση και αποφυγή παθολογιών σχετικών με την υγεία της γυναίκας. Ξεκινά το αργότερο με την πρώτη σεξουαλική επαφή και συνεχίζεται με συχνότητα και διάρκεια που καθορίζεται από το ατομικό ιστορικό της κάθε γυναίκας.

Τι ακριβώς περιλαμβάνει ο πλήρης ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος;

Αναλυτικά, ο ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος πέρα από τη λήψη ιστορικού και την καταγραφή ενοχλήσεων και προβλημάτων περιλαμβάνει:

  • Γυναικολογική εξέταση
  • Λήψη τεστ Παπανικολάου ή/και HPV DNA Test
  • Διακολπικό υπερηχογράφημα
  • Ψηλάφηση μαστών
  • Υπερηχογράφημα μαστών

ΕΤΗΣΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Γυναικολογική Εξέταση

Αρχικά πραγματοποιείται επισκόπηση των έξω γεννητικών οργάνων για τον εντοπισμό τυχόν αλλοιώσεων. Ακολουθεί επισκόπηση των έσω γεννητικών οργάνων με χρήση μητροσκοπίου και η ψηλάφηση της μήτρας και των εξαρτημάτων (ωοθήκες και σάλπιγγες). Η ιατρός αποκομίζει άμεσα μία πρώτη εικόνα αποκλείοντας καταστάσεις όπως συγγενείς ανωμαλίες, τοπικοί ερεθισμοί και λοιμώξεις.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Τεστ Παπανικολάου- HPV Test

Το τεστ Παπανικολάου αφορά στην κυτταρολογική εξέταση του τραχήλου. Η γιατρός συλλέγει κύτταρα από τον εξωτράχηλο και ενδοτράχηλο χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα ή ένα βουρτσάκι αντίστοιχα.

Πρόκειται για μια γρήγορη και ανώδυνη εξέταση που προλαμβάνει την εμφάνιση του καρκίνου του τραχήλου σε προχωρημένο στάδιο. Με την εξέταση αυτή εντοπίζεται η βλάβη σε ένα προκαρκινικό στάδιο και μπορεί να θεραπευτεί πολύ πιο εύκολα.

Τι είναι το τεστ ΠΑΠ υγρής φάσης;

Όταν κρίνεται απαραίτητο η γιατρός προχωράει στη λήψη τεστ Παπ υγρής φάσης. Πρόκειται και πάλι για τη λήψη κυττάρων από την επιφάνεια του τραχήλου. Δε γίνεται όμως επίστρωση των κυττάρων σε γυάλινα πλακίδια, αλλά μεταφέρεται ολόκληρη η κεφαλή από το βουρτσάκι λήψης μέσα στο υγρό συντήρησης. Με τον τρόπο αυτόν δε χάνονται κύτταρα και επιπλέον πραγματοποιείται η καλύτερη δυνατή απεικόνιση και αξιολόγηση των ληφθέντων κυττάρων.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι πως με το ίδιο υλικό μπορούμε να προχωρήσουμε αν χρειαστεί σε επιπλέον εξετάσεις. Η σημαντικότερη αυτών είναι η ταυτοποίηση των ιών των ανθρωπίνων θηλωμάτων-HPV.

Πόσο συχνά γίνεται η λήψη;

Μία φορά τον χρόνο εκτός αν κριθεί απαραίτητος πιο εντατικός έλεγχος όπως για παράδειγμα επικουρικά στη μετεγχειρητική παρακολούθηση ασθενών με καρκίνο του τραχήλου ή στην ύπαρξη κάποιας παθολογίας.   

Σε ποιά χρονική στιγμή πραγματοποιείται;

Η καλύτερη περίοδος λήψης του επιχρίσματος είναι οι δύο πρώτες εβδομάδες μετά το πέρας της εμμήνου ρύσεως.

Τι πρέπει να προσέξω πριν από τη λήψη του Τεστ Παπ;

Το Τεστ Παπ δεν πρέπει να λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως (περίοδος). Λόγω του αίματος δεν είναι εφικτή η σωστή αξιολόγηση των κυττάρων.

Επίσης σημαντικό: Τουλάχιστον 24 ώρες πριν από το Τεστ Παπ θα πρέπει να αποφεύγεται η σεξουαλική επαφή και η χρήση ενδοκολπικών κρεμών ή υπόθετων για να μη διαστρεβλωθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

HPV DNA Test

Στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου, έχουμε πια στη διάθεσή μας και το HPV DNA Tεστ. Πρόκειται για ένα τεστ που συλλέγεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το Τεστ Παπ υγρής φάσης, αλλά  εντοπίζει την ύπαρξη κάποιου είδους ιού HPV και όχι κάποια αλλοίωση των κυττάρων.

Ο ιός HPV (Human Papilloma Virus)  ή αλλιώς ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων είναι ένας σεξουαλικά μεταδιδόμενος ιός με πολλούς τύπους. Υπάρχουν οι χαμηλού κινδύνου τύποι (low risk) που ενοχοποιούνται για δερματικές παθήσεις όπως τα κονδυλώματα και οι υψηλού κινδύνου τύπου (high risk), οι οποίοι ενοχοποιούνται  σχεδόν αποκλειστικά πια για την εμφάνιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Στο ιατρείο μας πραγματοποιούμε το  Cobas® HPV Test, το οποίο ανιχνεύει εκτός από τους πολύ “επιθετικούς’’ 16 και 18 και τους 31 , 33, 35 , 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68.

Πότε κρίνεται απαραίτητο να γίνει έλεγχος με το HPV DNA Test;

  • Προληπτικός έλεγχος ασθενών συνδυαστικά με το Τεστ Παπανικολάου (screening) – co-testing για τον καλύτερο προσδιορισμό των ασθενών υψηλού κινδύνου για εμφάνιση καρκίνου του τραχήλου, ειδικά σε γυναίκες μετά τα 30 έτη.
  • Συμπληρωματικά στην αντιμετώπιση ασθενών με ASCUS (άτυπα πλακώδη κύτταρα απροσδιόριστης σημασίας) στο Τεστ Παπανικολάου και ανάλογα με το αποτέλεσμα θα αποφασιστεί η αναγκαιότητα μιας κολποσκόπησης.
  • Συμπληρωματικά στη μετεγχειρητική παρακολούθηση ασθενών που έχει προηγηθεί κωνοειδής εκτομή για προκαρκινικές αλλοιώσεις ή κάποια μεγαλύτερη χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του τραχήλου.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Διακολπικό Υπερηχογράφημα

Το διακολπικό υπερηχογράφημα μπορεί με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση με το κοιλιακό υπερηχογράφημα να μας δώσει πληροφορίες για τη θέση και μορφολογία της μήτρας και των εξαρτημάτων. Η γιατρός αξιολογεί άμεσα το ενδομήτριο, τα τοιχώματα της μήτρας και τις ωοθήκες αποκλείοντας ευρήματα όπως οι πολύποδες, κύστεις και ινομυώματα. Με τη χρήση του 3D υπερήχου προσεγγίζεται μέσα σε λίγα λεπτά και εύκολα η απεικονιστική ευαισθησία της μαγνητικής τομογραφίας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

Ψηλάφηση μαστών

Η ψηλάφηση μαστών αποτελεί τον πιο εύκολο τρόπο ελέγχου των μαστών για ύπαρξη κάποιου ψηλαφητού ευρύματος. Γίνεται γρήγορα στο ιατρείο και μπορεί να γίνεται κι από εσάς μηνιαία στο σπίτι. Ιδανικά πραγματοποιείται 7-10 ημέρες μετά την έναρξη της περιόδου, τότε που οι μαστοί είναι ιδιαίτερα μαλακοί.  Συνδυάζεται απαραιτήτως με την υπερηχογραφική απεικόνιση μαστών.

Υπερηχογράφημα μαστών

Το υπερηχογράφημα μαστών πραγματοποιείται στο ιατρείο μας στα πλαίσια του ετήσιου γυναικολογικού ελέγχου. Αποτελεί την πλέον ακίνδυνη εξέταση μαστών για κάθε ηλικία. Ο υπέρηχος υπερτερεί της μαστογραφίας ειδικά σε ασθενείς με πιο πυκνό μαστό, γεγονός το οποίο παρουσιάζεται σε νεότερες ασθενείς.  Σε κάθε περίπτωση ο υπέρηχος αποτελεί ένα πολύ σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο μη ψηλαφητών αλλοιώσεων συμπληρώνοντας τη μαστογραφία. Με την υπερηχογραφική καθοδήγηση διευκολύνεται και η λήψη βιοψιών μη ψηλαφητών αλλοιώσεων.

Η ιατρός πραγματοποιεί στο ιατρείο της όλο το φάσμα του πλήρους γυναικολογικού ελέγχου με υπερσύγχρονα μηχανήματα. 

Ιατρείο

Τσιμισκή 93 – 5ος όροφος

Κιν: 6970 100 590
Τηλ: 2310 277 577

 kkaloeida@gmail.com